Lisování

Lisování je hlavním oborem naší firmy, na který jsme nejlépe vybaveni a strojově zařízeni. Naše firma vlastní výstředníkové lisy o síle 10t160t, některé typy máme v několika provedeních. Také máme jeden hydraulický lis o síle 25t. Lisovat dokážeme prakticky cokoliv, záleží jen na přípravku a rozměrech výrobku, kterým jsme omezeni vzhledem ke konstrukci lisů. Pro každý typ výlisku je potřeba speciální přípravek. Naše firma vlastní několik desítek přípravků pro různé průměry nebo tvary, které nyní děláme nebo jsme v minulosti vyráběli. Pokud potřebný přípravek nemáme, existuje několik variant řešení, které si případný zákazník může vybrat. První řešení je, že si zákazník dodá svůj vlastní přípravek a my na našich lisech mu jeho výrobek vylisujeme. Zákazník hradí pouze provedenou práci a popřípadě materiál, který jsme schopni dodat za slušné ceny, a po skončení zakázky si přípravek odveze nebo u nás nechá pro případnou další sérii výroby.

Druhou variantou je, že zákazník dodá vzorový kus nebo výkresovou dokumentaci požadovaného výrobku a my na jeho náklady přípravek necháme vyrobit nebo ho sami vyrobíme podle složitosti přípravku. Třetí variantou je, že přípravek necháme vyrobit nebo ho sami vyrobíme na svoje náklady a zákazníkovi na něm vylisujeme jeho výrobky a po skončení zakázky zůstává přípravek naším majetkem.Tato varianta je možná pouze při dohodnuté velkosériové výrobě a potvrzené závaznou objednávkou popřípadě písemnou smlouvou. Naše firma se nezabývá kusovou výrobou, pouze pro naše velké a stálé zákazníky jsme schopni udělat výjimku. Pro každého zákazníka nabízíme servis k jejich přípravkům, což zahrnuje opravy a renovace přípravků a jejich ošetření při skladování v naší firmě.